Poniżej opisane są wyniki badań na temat skuteczności technik oddechowych metody Butejki (Buteyko Breathing Techniques) w leczeniu astmy, wliczając w to badanie z udziałem Patricka McKeown przy współpracy ze szpitalem w Limerick (Irlandia). Wszystkie poniższe badania wykazały znaczącą poprawę w kontrolowaniu astmy po zastosowaniu metody Butejki, m.in. w przeciągu 12-24 tygodni zmniejszenie o 70% potrzeby stosowania leków doraźnych i o 50% potrzeby stosowania sterydów. Światowa Inicjatywa Zwalczania Astmy (the Global Initiative for Asthma – GINA) – organizacja zrzeszająca ekspertów zajmujących się leczeniem tego schorzenia napisała w swoich wytycznych, iż: techniki oddechowe metody Butejki i metody Papworth mogą być pożytecznym dodatkiem do farmakologicznego leczenia astmy orazczytaj więcej →

Amerykańska Akademia Neurologiczna opublikowała  badanie (Osorio et al. 2015), które wiąże zaburzenia oddychania w czasie snu (sleep-disordered breathing) z wcześniejszym wystąpieniem pogorszenia się zdolności poznawczych oraz utratą pamięci. Autor badania, dr Ricardo Osorio, profesor psychiatrii w Centrum Medycznym Langone przy Uniwersytecie Nowojorskim (NYU), twierdzi, że zaburzenia oddychania występujące podczas snu, takie jak chrapanie czy bezdech senny  występują powszechnie u starszych osób. Zaburzenia te dotyczą aż 52% mężczyzn i 26% kobiet. We wspomnianym badaniu sprawdzano historie medyczne około 2500 osób w wieku 55- 90 lat. Wszystkich uczestników badania podzielono na 3 grupy: bez zaburzeń myślenia czy pamięci cierpiący na wczesne stadium łagodnych zaburzeń poznawczych (ang. Mildczytaj więcej →