Zaburzenia oddychania we śnie

Amerykańska Akademia Neurologiczna opublikowała  badanie (Osorio et al. 2015), które wiąże zaburzenia oddychania w czasie snu (sleep-disordered breathing) z wcześniejszym wystąpieniem pogorszenia się zdolności poznawczych oraz utratą pamięci.

Autor badania, dr Ricardo Osorio, profesor psychiatrii w Centrum Medycznym Langone przy Uniwersytecie Nowojorskim (NYU), twierdzi, że zaburzenia oddychania występujące podczas snu, takie jak chrapanie czy bezdech senny  występują powszechnie u starszych osób. Zaburzenia te dotyczą aż 52% mężczyzn i 26% kobiet.

We wspomnianym badaniu sprawdzano historie medyczne około 2500 osób w wieku 55- 90 lat. Wszystkich uczestników
badania podzielono na 3 grupy:

  • bez zaburzeń myślenia czy pamięci
  • cierpiący na wczesne stadium łagodnych zaburzeń poznawczych (ang. Mild Cognitive Impairment, MCI)
  • cierpiący na chorobę Alzheimera

W badaniu porównano również osoby nie doświadczające zaburzeń oddychania w czasie snu z osobami cierpiącymi na nieleczone zaburzenia oddychania w czasie snu. Odkryto, że u osób badanych, które doświadczały zaburzeń oddychania w czasie snu diagnozowano łagodne zaburzenia  poznawcze 10 lat wcześniej w porównaniu z osobami, które nie miały zaburzeń oddychania w czasie snu.  Naukowcy odkryli również, że osoby cierpiące na zaburzenia oddychania w czasie snu średnio o 5 lat wcześniej zapadali  na chorobę Alzheimera w porównaniu z tymi, którzy nie doświadczali zaburzeń oddychania w czasie snu.

Choroba Alzheimera jest najczęściej występującą formą demencji, która każdego roku dotyka tysiące osób. Centrum Prewencji Chorób  w Stanach Zjednoczonych donosi, że w 2013 roku około 5 milionów Amerykanów cierpiało na tę chorobę. Obecnie brak jest skutecznych terapii na chorobę Alzheimera. Zatem każdy sposób, który pozwala opóźnić pojawienie się choroby jest na wagę złota i może pomóc tysiącom osób.

Opublikowano: http://www.neurology.org/content/early/2015/04/15/WNL.0000000000001566

Metoda Butejki uczy jak zdrowo oddychać w dzień i w nocy, by uniknąć chrapania i bezdechów sennych. Tutaj możesz przeczytać o tym jak naturalnie wyleczyć się chrapania.