Poniżej opisane są wyniki badań na temat skuteczności technik oddechowych metody Butejki (Buteyko Breathing Techniques) w leczeniu astmy, wliczając w to badanie z udziałem Patricka McKeown przy współpracy ze szpitalem w Limerick (Irlandia). Wszystkie poniższe badania wykazały znaczącą poprawę w kontrolowaniu astmy po zastosowaniu metody Butejki, m.in. w przeciągu 12-24 tygodni zmniejszenie o 70% potrzeby stosowania leków doraźnych i o 50% potrzeby stosowania sterydów. Światowa Inicjatywa Zwalczania Astmy (the Global Initiative for Asthma – GINA) – organizacja zrzeszająca ekspertów zajmujących się leczeniem tego schorzenia napisała w swoich wytycznych, iż: techniki oddechowe metody Butejki i metody Papworth mogą być pożytecznym dodatkiem do farmakologicznego leczenia astmy orazczytaj więcej →

Bezdechy senne a oddychanie przez usta Szereg badań klinicznych wykazało przewagę oddychania przez nos nad oddychaniem przez usta. Oddychanie przez nos wiązało się z mniejszą ilością epizodów bezdechu sennego w porównaniu z pacjentami oddychającymi przez usta. Wskaźnik bezdech/spłycenie oddechu (apnea-hypopnoea index) wynosił 43+/-6 przy oddychaniu przez usta i 1.5+/-0.5 podczas oddychania przez nos.* W jednym badaniu dowiedziono, że samo korzystania z paska na brodę, który zapobiega oddychaniu przez usta dało podobne lub lepsze rezultaty w zmniejszaniu intensywności bezdechów sennych co aparat CPAP.** Jest to niezwykły wynik, gdyż wiele osób odczuwa tak silny dyskomfort podczas korzystania z aparatu CPAP, że nie jest w stanie go stosować.czytaj więcej →