Poniżej opisane są wyniki badań na temat skuteczności technik oddechowych metody Butejki (Buteyko Breathing Techniques) w leczeniu astmy, wliczając w to badanie z udziałem Patricka McKeown przy współpracy ze szpitalem w Limerick (Irlandia). Wszystkie poniższe badania wykazały znaczącą poprawę w kontrolowaniu astmy po zastosowaniu metody Butejki, m.in. w przeciągu 12-24 tygodni zmniejszenie o 70% potrzeby stosowania leków doraźnych i o 50% potrzeby stosowania sterydów.

Światowa Inicjatywa Zwalczania Astmy (the Global Initiative for Asthma – GINA) – organizacja zrzeszająca ekspertów zajmujących się leczeniem tego schorzenia napisała w swoich wytycznych, iż: techniki oddechowe metody Butejki i metody Papworth mogą być pożytecznym dodatkiem do farmakologicznego leczenia astmy oraz przyznała tym metodom w 2014 roku stopień A w zakresie wiarygodności metodologii. Jest to najwyższa ocena danej metody leczenia nadawana przez organizację GINA.

 1. Rola technik oddechowych metody Butejki w leczeniu nieżytu nosa u astmatyków

  O. Adeola, J. Oosthuiven, J. Fenton [w:] Clinical Otolaryngology, 04.2013, 38(2); 190-191.

  Współpracując ze szpitalem w Limerick (Irlandia) P. McKeown był instruktorem w badaniu klinicznym na temat skuteczności stosowania metody Butejki w leczeniu nieżytu nosa w astmie. Wyniki badania wykazały 70% zmniejszenie objawów takich jak: chrapanie, zanik węchu, niedrożność nosa i trudności w oddychaniu przez nos.

  Przeczytaj opis badania

 2. Wpływ technik oddechowych Butejki na pacjentów z astmą oskrzelową.

  Z. Hassan, N. Riad, F. Ahmed [w:] Egyptian Journal of Chest Diseases and Tuberculosis, t. 61, nr 4, 10.2012, str. 235-241.

  W badaniu została wykorzystana książka „Zamknij usta” jako podręcznik dla grupy stosującej metodę Butejki. W podsumowaniu badań napisano: Mimo iż żadne badanie nie wykazało, dlaczego metoda Butejki jest tak skuteczna w kontrolowaniu astmy, to jeśli jakikolwiek lek mógłby osiągnąć podobne rezultaty, z dużym prawdopodobieństwem byłby on szeroko wykorzystany w kontroli astmy.

  Przeczytaj opis badania

 3. Techniki oddechowe Butejki zmniejszają w przypadku astmy hipokapnię i duszności wywołane hiperwentylacją w czasie ćwiczeń

  Z. Austin, C. Brown, T. Watson, I. Chakravorty, [w:] Rehabilitaion, 2009, Szkoła fizjoterapii, Hertfordshire, Hatfield, Herts, Wielka Brytania.

  Nasze badanie udowodniło hipotetyczną fizjologię technik oddechowych Butejki, zmniejszających hipokapnię i duszności wywołane hiperwentylacją po intensywnych ćwiczeniach. Poprzez nauczenie pacjentów jak redukować hyperpnea (częstotliwość i głębokość oddychania) techniki oddechowe Butejki mogą zmniejszać objawy astmy i poprawić jej kontrolę oraz zwiększyć tolerancję na ćwiczenia fizyczne.

  Przeczytaj opis badania

 4. Zrandomizowane badanie metody Butejki jako dodatku do konwencjonalnego leczenia astmy

  R. Cowie, D. Conley, M. Underwood, P. Reader [w:] Respiratory Medicine, 05.2008; 102(5): 726-32.

  Na badaniu po 6 miesiącach grupa Butejki wykazała:

  • 40-75% lepszą kontrolę nad astmą,
  • 39% redukcję w przyjmowaniu wziewnych kortykosterydów
  • 21% eliminację wziewnych kortykosterydów.

  Byłem zdziwiony i jednocześnie usatysfakcjonowany tymi doskonałymi wynikami. Są po prostu świetne…75% kontrola jest jedną z najwyższych jakie otrzymano w jakimkolwiek badaniu astmy. Dużym atutem jest brak skutków ubocznych. Jest to bardzo bezpieczna metoda. Techniki Butejki z pewnością okażą się ważnym dodatkiem do leczenia.

  Dr Robert Cowie, pulmonolog ze szpitala Foothills i szef zespołu badawczego

  Przeczytaj opis badania

 5. Zrandomizowane badanie z podwójną ślepą próbą dotyczące różnych technik oddechowych w leczeniu astmy

  Slader et al [w:] Thorax, 08. 2006; 61(8):651-656

  W 28 tygodniu grupa stosująca metodą Butejki osiągnęła:

  • zmniejszenie przyjmowania leków doraźnych o 86%,
  • zmniejszenie przyjmowania wziewnych kortykosterydów o 50%

  Przeczytaj opis badania

 6. Technika oddechowa Butejki a astma u dzieci

  McHugh et al [w:] The New Zealand Medical Journal, 05.2006, 119 (1234)

  W ciągu 3 miesięcy grupa stosująca metodę Butejko osiągnęła:

  • zmniejszenie przyjmowania leków doraźnych o 66%,
  • zmniejszenie przyjmowania wziewnych kortykosterydów o 41%.

  Przeczytaj opis badania 

 7. Technika oddechowa Butejki w astmie: skuteczna interwencja

  McHugh et al [w:] The New Zealand Medical Journal, 12.2003, 116(1187)
  Po 6 miesiącach stosowania metody Butejki grupa osiągnęła:

  • zmniejszenie przyjmowania leków doraźnych o 85%,
  • zmniejszenie przyjmowania wziewnych sterydów o 50%

  W podsumowaniu badania napisano: Technika oddechowa Butejki (BBT – Buteyko Breathing Technique) jest bezpiecznym i skutecznym sposobem kontroli astmy. BBT ma kliniczne i potencjalne farmaceutyczno–ekonomiczne korzyści, przez co zasługuje na dalsze badania.

  Przeczytaj opis badania

 8. Badanie techniki oddechowej Butejki (BBT – Buteyko Breathing Technique) w leczeniue astmy, nauczanej poprzez nagrania video

  Opat et al [w:] Journal Astma, 2000, 37(7): 557-64.

  Nasze wyniki wskazują na znaczną poprawę jakości życia wśród osób przypisanych do grupy BBT w porównaniu z grupą kontrolną (p=0,043), jak również znaczną redukcję przyjmowania wziewnego leku rozszerzającego oskrzela (p=0,008).

  Przeczytaj opis badania

 9. Techniki oddychania Butejki w astmie: losowo wybrana próba kontrolna

  S.Bowler, A. Green, C.Mitchell  [w:] Journal Australia, 1998, 169: 575-578

  Po 3 miesiącach grupa stosująca metodę Butejki osiągnęła:

  • zmniejszenie przyjmowania leków doraźnych o 90%,
  • zmniejszenie przyjmowania wziewnych sterydów o 49%.

   Przeczytaj opis badania

 10. Skuteczność metody Butejki w astmie u dzieci

  Karla M.P.P. Mendonca, Diana A. Freitas, Thalita M.F. Macedo, Ada C.J.S. Silva, Cleia T. Amaral, Thayla A. Santino, Patrick McKeown. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 2017;195:A2203 

  Wyniki badań nad metodą Butejki wykazały, że jest jest ona skuteczna jeśli chodzi o wydolność płuc i parametry astmy. Zarówno edukacja na temat astmy jak i metoda Butejki poprawiły jakość życia badanych dzieci.

  Przeczytaj opis badania

 11. Astma a oddychanie ustami u dzieci

  Karla M.P.P. Mendonca , Thalita M.F. Macedo , Diana A. Freitas , Ada C.J.S. Silva , Cleia T. Amaral , Thayla A. Santino , Patrick McKeown. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 2017;195:A2204 

  Celem badania było określenie skuteczności metody Butejki u astmatycznych dzieci, które oddychają przez usta.  Wyniki badania potwierdziły skuteczność metody Butejki pod względem: zmniejszenia zaburzeń oddychania związanych ze snem, poprawy wydolności płuc i mniejszej liczby nieobecności w szkole.

  Przeczytaj opis badania

 12. Skuteczność metody Butejki w poprawie fizjologicznych parametrów oddechowych u pacjentów z astmą oskrzelową

  Huidrom K. et al, 2016,  International Journal of Recent Scientific Research, Vol. 7, Issue 5, pp. 11328-11331.

  Metoda Butejki w znacznym stopniu poprawiła paramenty oddechowe u pacjentów z astmą oskrzelową.

  Przeczytaj opis badania

 13. Wydajność nie-inwazyjnych technik oddechowych w leczeniu dzieci z astmą oskrzelową

  Zrandomizowane badaie Ragab K Elnaggar, Mohammed A Shendy, Bulletin od Faculty of Physicla Therapy, 2016, tom: 21, numer: 1, strony: 1-10.

  Badanie wykazało, że techniki metody Butejki zwiększają stężenie IgE w surowicy oraz takie parametry oddechowe jak: FVC, FEV1, PEF, FEF25–75%, FEV1/FVC oraz wyniki testu CACT u dzieci z astmą oskrzelową.

  Przeczytaj opis badania

 14. Porównanie skuteczności oddychania przez lekko rozchylone usta i metody Butejki w zmniejszaniu objawów astmy wysiłkowej u dzieci

  Chavda MV and Shah HM. (2016) International Journal of Current Research, Vol. 8, Issue 07, pp. 35058-35064.  

  Badani przez tydzień stosowali zarówno oddychanie przez lekko uchylone usta oraz metodę Butejki wraz z technikami relaksacyjnymi i ćwiczeniami na mobilizującymi klatkę piersiową. W obu grupach zauważono zmniejszenie objawów astmy wysiłkowej, jednak w przypadku grupy Butejki poprawa była wyraźniejsza.

  Przeczytaj opis badania

 15. Efekty metody Butejki u nowo zdiagnozowanych pacjentów z astmą

  Prasanna K, Sowmiya K, Dhileeban C. International Journal of Medicine, Public Health, 2015;5:77–81

  Wyniki tego badania potwierdzają większą skuteczność metody Butejki w porównaniu ze standardowym leczeniem w przypadku nowo zdiagnozowanych pacjentów z astmą. Grupa wykonująca ćwiczenia Butejki przez 2 miesiąca wykazała statystycznie większą poprawę w codziennej kontroli astmy oraz wynikach PEFR (przepływ na szczycie wydechu) w porównaniu z grupą kontrolną. Metoda Butejki została określona jako bezpieczy, wydajny i ekonomiczy sposób kontrolowania astmy.

  Przeczytaj opis badania

 16. Skuteczność metody Butejki versus oddychanie przeponowe u astmatyków

  Gauri Mayank Afle, Sumeeta Khaund Grover, International Journal of Physiotherapy, vol1 (3), 116-119, August 2014   

  Metoda Butejki okazała się skuteczniejsza w kontrolowaniu objawów astmy niż techniki oddychania przeponowego.

  Przeczytaj opis badania

 17. Porównanie efektów metody Butejki i technik pranajamy pod względem jakości życia u pacjentów z astmą – zrandomizowane badanie

  Sahoo Rc, Adhikari P, Clin Rehabil. 2013 Feb;27(2):133-41. doi: 10.1177/0269215512450521. Epub 2012 Jul 26.

  Zostały utworzone trzy zbliżone do siebie grupy pacjentów. Grupa Butejki wykazała większe postępy (przedział ufności 95%) w wynikach kwestionariusza badającego wpływ astmy na jakość życia w porównaniu z grupą stosującą pranajamę (0.47 (-0.008-0.95), P = 0.056) oraz grupą kontrolną. Porównując grupę stosującą pranajamę z grupą kontrolną ta pierwsza wykazała znaczne postępy (0.50 (0.01-0.98), P = 0.042) w wynikach kwestionariusza badającego wpływ astmy na jakość życią.

  Przeczytaj opis badania

 18. Przegląd skuteczności treningu oddechowe w kontroli asmy

  Burgess J, Ekanayake B, Lowe A, Dunt D, Thien F C Dharmage S, Expert Review Respiratory Medicine 2011;5(6)

  Techniki metody Butejki wykazały redukcję w ilości stosowanych przez pacjentów leków, poprawę w ogólnej jakości życia (AQOL) oraz zmniejszenie subiektywnie doświadczanych objawów astmy. Jednakże technika Butejki nie wykazała znaczącej poprawy pod względem zmiany wydolności płuc. Możliwe jest tu takie wyjaśnienie, iż głębokie oddechy wymagane przy pomiarze wydolności płuc powodowały skurcz oskrzeli i osłabiały korzystne efekty metody Butejki.

  Przeczytaj opis badania

 19. Efekty ćwiczeń oddechowych (metody Butejki i pranajamy) na astmę – zrandomizowane badanie

  Cooper S. et al (2003) Thorax, Vol. 58, No. 8, pp. 649-659.

  Metoda Butejki zmniejsza objawy i stosowanie leków rozszerzających oskrzela, jednak nie wydaje się wpływać na reaktywność oskrzeli czy wydolność płuc u pacjentów z astmą.

  Przeczytaj opis badania

Źródło: ButeykoClinic.com