Bezdechy senne a oddychanie przez usta

Szereg badań klinicznych wykazało przewagę oddychania przez nos nad oddychaniem przez usta. Oddychanie przez nos wiązało się z mniejszą ilością epizodów bezdechu sennego w porównaniu z pacjentami oddychającymi przez usta. Wskaźnik bezdech/spłycenie oddechu (apnea-hypopnoea index) wynosił 43+/-6 przy oddychaniu przez usta i 1.5+/-0.5 podczas oddychania przez nos.* W jednym badaniu dowiedziono, że samo korzystania z paska na brodę, który zapobiega oddychaniu przez usta dało podobne lub lepsze rezultaty w zmniejszaniu intensywności bezdechów sennych co aparat CPAP.** Jest to niezwykły wynik, gdyż wiele osób odczuwa tak silny dyskomfort podczas korzystania z aparatu CPAP, że nie jest w stanie go stosować.

*Fitzpatrick MF, McLean H, Urton AM, Tan A, O’Donnell D, Driver HS. Effect of nasal or oral breathing route on upper airway resistance during sleep. Eur Respir J. 2003 Nov;22(5):827-32.

**Vorona R et. Al. Treatment of Severe Obstructive Sleep Apnea Syndrome with a Chinstrap. Clin Sleep Med. Dec 15, 2007; 3(7): 729–730.

Bezdechy senne a spanie na plecach

Szereg badań naukowych dowiodło, że spanie na plecach u osób cierpiących na bezdechy senne zwiększa ilość epizodów bezdechu sennego w nocy oraz wydłuża czas trwania bezdechów. W trakcie badania 574 pacjentów z bezdechem sennym naukowcy zauważyli, że osoby śpiące na plecach miały dwa razy więcej epizodów bezdechu sennego i spłycenia oddechu w porównaniu z tymi, którzy spali na boku. W podsumowaniu napisano, że „pozycja ciała w trakcie snu ma ogromny wpływ na częstotliwość i nasilenie zaburzeń oddychania u pacjentów z bezdechem sennym.”* Podobne badanie przeprowadzono na 2077 pacjentów z bezdechem sennym na przełomie 10 lat. Odkryto, że 53,8% badanych doświadcza przynajmniej dwa razy więcej zaburzeń oddechowych w czasie snu podczas spania na plecach w porównaniu ze spaniem na boku. Wyniki badań podsumowana zdaniem, że „unikanie pozycji na wznak w trakcie snu może znacząco poprawić jakość snu i czujność w ciągu dnia u wielu pacjentów”.**

*Oksenberg A, Silverberg DS, Arons E, Radwan H. Positional vs nonpositional obstructive sleep apnea patients: anthropomorphic, nocturnal polysomnographic, and multiple sleep latency test data. 1997 Sep;112(3):629-39

**Oksenberg A, Arons E, Greenberg-Dotan S, Nasser K, Radwan H. [The significance of body posture on breathing abnormalities during sleep: data analysis of 2077 obstructive sleep apnea patients].[Article in Hebrew] Harefuah. 2009 May;148(5):304-9, 351, 350. 

Bezdechy senny a zaburzenia poznawcze

Amerykańska Akademia Neurologiczna opublikowała  badanie (Osorio et al. 2015), które wiąże zaburzenia oddychania w czasie snu (sleep-disordered breathing) z wcześniejszym wystąpieniem pogorszenia się zdolności poznawczych oraz utratą pamięci.  Dr Ricardo Osorio, profesor psychiatrii w Centrum Medycznym Langone przy Uniwersytecie Nowojorskim (NYU), twierdzi, że zaburzenia oddychania występujące podczas snu, takie jak chrapanie czy bezdech senny  występują powszechnie u starszych osób. Zaburzenia te dotyczą aż 52% mężczyzn i 26% kobiet.

We wspomnianym badaniu sprawdzano historie medyczne około 2500 osób w wieku 55- 90 lat. Wszystkich uczestników
badania podzielono na 3 grupy:

  • bez zaburzeń myślenia czy pamięci
  • cierpiący na wczesne stadium łagodnych zaburzeń poznawczych (ang. Mild Cognitive Impairment, MCI)
  • cierpiący na chorobę Alzheimera

W badaniu porównano również osoby nie doświadczające zaburzeń oddychania w czasie snu z osobami cierpiącymi na nieleczone zaburzenia oddychania w czasie snu. Odkryto, że u osób badanych, które doświadczały zaburzeń oddychania w czasie snu diagnozowano łagodne zaburzenia  poznawcze 10 lat wcześniej w porównaniu z osobami, które nie miały zaburzeń oddychania w czasie snu.  Naukowcy odkryli również, że osoby cierpiące na zaburzenia oddychania w czasie snu średnio o 5 lat wcześniej zapadali  na chorobę Alzheimera w porównaniu z tymi, którzy nie doświadczali zaburzeń oddychania w czasie snu.

http://www.neurology.org/content/early/2015/04/15/WNL.0000000000001566

Metoda Butejki uczy jak zdrowo oddychać w dzień i w nocy, by uniknąć chrapania i bezdechów sennych. Tutaj możesz przeczytać o tym jak naturalnie zmniejszyć chrapanie i bezdechy senne.