Buteyko Clinic Video

Astma? Chrapanie?
Jak praca z oddechem pomaga wrócić do zdrowia

Patrick McKeown, światowej sławy nauczyciel metody Butejki opowiada o podstawach metody Butejki.

Chodzi przede wszystkim o zmianę nawyków oddechowych na takie, by oddech był cichy i przez nos. Dzięki temu będziemy mieć więcej energii, lepszą jakość snu, spokojniejszy umysł i bardziej dotlenione ciało.

Astma – metoda Butejko/Buteyko

U podstaw teorii metody Butejki leży twierdzenie, że podstawową przyczyną astmy jest nawykowa i ukryta przesadna intensywność oddychania (wciąganie zbyt dużej ilości powietrza podczas oddychania).

Ważnym czynnikiem, który poważnie wpływa na zakłócenie normalnego procesu oddychania jest tak zwany oddech przesadny lub inaczej hiperwentylacja (przewentylowane).

Bezdech senny – metoda Buteyko

Chrapanie i ciężki oddech w nocy mogą prowadzić do niebezpiecznej choroby jaką jest obturacyjny bezdech senny, czyli zatrzymanie oddechu podczas snu.

Ciężki oddech w ciągu dnia przyczynia się do zwiększonego oddychania w nocy. Takie praktyki jak oddychanie przez nos, unikanie spania na wznak i zmniejszenie objętości oddechowej pozwalają w ogromnym stopniu poprawić jakość życia.

Ukryte terapie globalnie.

cz. 1
“Wstęp”

Ukryte terapie globalnie.

cz. 2

“Rola dwutlenku węgla”

Ukryte terapie globalnie.

cz. 3

“Pomiar jakości oddychania, dł. wstrzymywania oddechu”

Ukryte terapie globalnie.

cz. 4
“Nos – oddychanie i odblokowywanie”

Ukryte terapie globalnie.

cz. 5

“Ćwiczenia poprawiające efektywność oddychania”

Ukryte terapie globalnie.

cz. 6

“Oddychanie podczas snu”

Ukryte terapie globalnie.

cz. 7

“Oddychanie w fazie odpoczynku i wysiłku fizycznego”

Ukryte terapie globalnie.

cz. 8

“Stres a oddychanie, oddychanie przeponą”

Ukryte terapie globalnie.

cz. 9

“Oddychanie a koncentracja, ćwiczenia relaksacyjne”

Efekty metody Buteyko

lepsze krążenie, kontrola astmy, większa wydolność fizyczna

Twoje zamówienie
Nie masz żadnych zamówień.

Zapraszamy do zakupów :)