Mity na temat oddychania

Istnieje wiele mitów na temat oddychania, które niekorzystnie odbijają się  na twoim zdrowiu.
Mit 1: Głębokie oddychanie jest korzystne.
Mit 2: Im większy oddech tym bardziej dotlenione ciało.
Mit 3: Dwutlenek węgla jest szkodliwy.
Mit 4: Większość osób oddycha za mało.

Mit 1: Głębokie oddychanie jest korzystne.

Fakt: Mówi się, że kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą. Przekonanie na temat korzyści głębokiego oddychania (rozumianego jako oddychanie dużą objętością powietrza na minutę) jest bardzo silnie zakorzenione w społecznej świadomości, mimo iż nie ma na to żadnego fizjologicznego uzasadnienia. Wręcz przeciwnie. Istnieje wiele badań na temat szkodliwych efektów nadmiernego oddychania. Paradoks polega na tym, że jeśli nawykowo nadmiernie oddychamy to w rzeczywistości pozbawiamy nasze ciało tlenu. Według profesora Butejki przekonanie, że głębokie oddychanie jest dla nas dobre jest jednym z najbardziej błędnych i szkodliwych poglądów na temat zdrowia. Prowadzi bowiem do przewlekłej hiperwentylacji a w konsekwencji do wielu chorób.

Mit 2: Im większy oddech tym bardziej dotlenione ciało.

Fakt: W rzeczywistości jest tak, że im większą ilością powietrza oddychasz, tym mniej tlenu dostarczasz do mózgu i tkanek. Z tego powodu kręci ci się w głowie w trakcie dmuchania balonów lub intensywnego oddychania w trakcie treningu.

Ciało jest bardzo wydajne w dotlenianiu krwi – normalne nasycenie tlenem krwi u zdrowych osób wynosi 96-99% (można to w prosty sposób zmierzyć pulsoksymetrem). W rzeczywistości ciało nie wykorzystuje większości wdychanego tlenu. Jeśli oddychasz zdrową objętością 4 – 6 litrów powietrza na minutę, wydychasz 75% przyjmowanego tlenu. Nawet podczas intensywnego wysiłku fizycznego szacuje się, że 25% pobranego tlenu jest wydychane. Oczywiste jest zatem, że jeśli już oddychamy nadmierną ilością tlenu, to zwiększenie objętości oddechowej nie zmieni ilości tlenu we krwi. W rzeczywistości zachodzi odwrotny proces. Nadmierne oddychanie obniża poziom CO2 w płucach, co prowadzi do ograniczonego transportu tlenu z hemoglobiny w czerwonych krwinkach do pracujących mięśni i organów. Zamiast skupiać się na wdychaniu większej ilości tlenu, powinniśmy się skoncentrować na zachowaniu dwutlenku węgla we krwi, który wspomaga dotlenienie komórek ciała.

Mit 3: Dwutlenek węgla jest szkodliwy.

Fakt: Dwutlenek węgla jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania ciała. Uwolnienie tlenu z cząsteczki oksyhemoglobiny jest zależne od ilości dwutlenku węgla w krwi tętniczej. Jeżeli dwutlenek węgla nie jest na wymaganym poziomie 5%, tlen „przykleja się” do hemo­globiny i nie zostaje uwolniony do tkanek i narządów. Ten związek został odkryty w 1904 przez Christiana Bohra i znany jest jako efekt Bohra. Efekt Bohra został wielokrotnie udowodniony, a jego opis znajduje się w każdym podstawowym podręczniku medycyny. Mimo to znaczenie dwutlenku węgla w procesie do­tlenienia ciała jest nadal ignorowane.

Mit 4: Większość osób oddycha za mało.

Fakt: Badanie pokazują, że przeciętny i względnie zdrowy człowiek oddycha obecnie o wiele większą objętością minutową niż nasi przodkowie. Przeciętny dorosły w XXI wieku oddycha objętością 12 litrów na minutę, podczas gdy norma fizjologiczna wynosi 4-6 litrów.

 

Podaj dalej:

Chcesz poprawić swój oddech?

Popraw oddech, a poprawisz zdrowie.

Warto przeczytać:

Twoje zamówienie
Nie masz żadnych zamówień.

Zapraszamy do zakupów :)