Kurs instruktorski / Instructor course

Certyfikowany kurs instruktora metody Butejki
w Polsce

 • Zostań instruktorem metody Butejki i poznaj proste i skuteczne techniki oddechowe, które pomogą twoim klientom odzyskać zdrowie.
 • Dołącz do liczącej kulkuset członków Międzynarodowej Kliniki Butejki.
 • Poznaj fascynującą fizjologię oddechu i uzyskaj ciekawy zawód.

Certified Buteyko Practitioner Training
in Poland

 • Become a Buteyko method practitioner and learn easy and effective techniques, which will help your clients recover their health.
 • Join our team of a few hundred  Buteyko Clinic International practitioners.
 • Get to know the fascinating physiology of breathing and learn an interesting profession.

Metoda Butejki jest sposobem na takie powszechne przypadłości jak astma, nieżyt nosa, świszczący oddech, niepokój, zmęczenie, chrapanie, obturacyjny bezdech senny oraz nieprawidłowy wzrost twarzoczaszki.

 

Certyfikowany kurs instruktora Butejki oferuje solidne praktyczne i teoretyczne podłoże na temat metody Butejki i przygotowuje do prowadzenia indywidualnych oraz grupowych szkoleń. Jedynym wymogiem wzięcia udziału w szkoleniu jest chęć samorozwoju oraz wspierania innych w osiągnięciu dobrostanu.

Buteyko Method is a technique used to stop such conditions as asthma, rhinits, wheezing, anxiety, fatigue, snoring, obstructive sleep aplean and incorrect cranio-facial growth.

 

Certified Buteyko practioner course gives a solid practical and theoretical foundation to Buteyko method and prepares you to teach in an individual and group setting. The only requirement to attend the training is willingness to develop onself and assist others in reaching well-being.

Miejsce: ONLINE

Data:  7-11.09.2022

Cena: 3480 zł (cena nie zawiera noclegu ani wyżywienia)

 

Harmonogram 4 dniowego szkolenia hybrydowego:

9-11.00 warsztat + teoria z Anną Ryczek

11.30-13.30  łączymy się przez zoom z P. McKeown (tłumaczenie A.Ryczek)

13.30- 14.30 przerwa na lunch

14.30 – 16.00 teoria z Anną Ryczek

16.00 – 17.00 warsztat dla dzieci

Instruktor: Anna Ryczek i Patrick McKeown

Rezerwacja miejsca
proszę o mejla na
info@butejko.pl 
Zapisz się tutaj

Place: ONLINE

Date:  7-11.09.2022

Price: 3480 zł

 

Schedule of the 4-day hybrid training:

9-11.00 workshop + theory with Anna Ryczek

11.30-13.30  connecting on ZOOM with  P. McKeown (translation A.Ryczek)

13.30- 14.30 lunch break

14.30 – 16.00 theory with Anna Ryczek

16.00 – 17.00 workshop for kids

Instructor:  Anna Ryczek and Patrick McKeown

Reservation of the place
please send an e-mail to
info@butejko.pl
Sign up here
Kurs instruktorski
Cena kursu zawiera:
 • 4 dni wykładów i zajęć praktycznych
 • podręcznik
 • dostęp do platformy edukacyjnej ButeykoClinic.com w j. angielskim
 • 3 książki nt metody Butejki: „Zamknij usta”, „Jak oddychać, aby być zdrowym” oraz książkę dla dzieci “Kto ma nosa do zdrowia?”
 • certyfikat w j. angielskim* i polskim
 • dodanie do międzynarodowego spisu instruktorów metody Butejki
  http://buteykoclinic.com/worldwide-buteyko-clinics/

*W celu otrzymania certyfikatu należy: uczestniczyć we wszystkich zajęciach na kursie oraz do 6 mc po kursie zaliczyć pisemnie część teoretyczną i dostarczyć historię prowadzenia 3 klientów metodą Butejki (300-500 słów na klienta)

The price covers:
 • 4 days of theoretical and practical classes
 • manual
 • access to ButeykoClinic.com online platform
 • 3 books on Buteyko method
 • certificate in English
 • your name will be listed on www.ButeykoClinic.com wordwide practitioners’ register.
  http://buteykoclinic.com/worldwide-buteyko-clinics/

* In order to receive a certificate one has to take part in the whole course, and up 6 months after the course submit a theoretical exam in a written form and 3 case studies of clients taught using Buteyko method.


Informacje i zapisy / Info and registration:

Anna Ryczek
info@butejko.pl
tel: 604588447