Kurs instruktorski / Instructor course

Certyfikowany kurs instruktora metody Butejki
w Polsce

 • Zostań instruktorem metody Butejki i poznaj proste i skuteczne techniki oddechowe, które pomogą twoim klientom odzyskać zdrowie.
 • Dołącz do liczącej kilkuset członków Międzynarodowej Kliniki Butejki.
 • Poznaj fascynującą fizjologię oddechu i uzyskaj ciekawy zawód.

Certified Buteyko Practitioner Training
in Poland

 • Become a Buteyko method practitioner and learn easy and effective techniques, which will help your clients recover their health.
 • Join our team of a few hundred  Buteyko Clinic International practitioners.
 • Get to know the fascinating physiology of breathing and learn an interesting profession.

Metoda Butejki jest sposobem na takie powszechne przypadłości jak astma, nieżyt nosa, świszczący oddech, niepokój, zmęczenie, chrapanie, obturacyjny bezdech senny oraz nieprawidłowy wzrost twarzoczaszki.

 

Certyfikowany kurs instruktora Butejki oferuje solidne praktyczne i teoretyczne podłoże na temat metody Butejki i przygotowuje do prowadzenia indywidualnych oraz grupowych szkoleń. Jedynym wymogiem wzięcia udziału w szkoleniu jest chęć samorozwoju oraz wspierania innych w osiągnięciu dobrostanu.

Buteyko Method is a technique used to stop such conditions as asthma, rhinits, wheezing, anxiety, fatigue, snoring, obstructive sleep aplean and incorrect cranio-facial growth.

 

Certified Buteyko practioner course gives a solid practical and theoretical foundation to Buteyko method and prepares you to teach in an individual and group setting. The only requirement to attend the training is willingness to develop onself and assist others in reaching well-being.

Miejsce: Kraków, Hotel Galaxy, ul. Gęsia 22a

Data: 1-4.12.2022

Cena: 3480 zł (cena nie zawiera noclegu ani wyżywienia)

 

Harmonogram 4 dniowego szkolenia (26 godzin zegarowych)

1 DZIEŃ:

9-11.00 warsztat + teoria z Anną Ryczek

11.30-13.30  warsztat + teoria Patrick McKeown

13.30- 14.30 przerwa na lunch

14.30 – 17.00 warsztat + teoria Patrick McKeown (w tym 15 min przerwy)

2 i 3 DZIEŃ 

9-11.00 warsztat + teoria z Anną Ryczek

11.30-13.30 warsztat + teoria z Anną Ryczek

13.30- 14.30 przerwa na lunch

14.30 – 17.00 warsztat + teoria z Anną Ryczek

4 DZIEŃ: 

9-11.00 warsztat + teoria z Anną Ryczek

11.30-13.30  warsztat + teoria Patrick McKeown

13.30- 14.30 przerwa na lunch

14.30 – 17.00 warsztat + teoria Patrick McKeown (w tym 15 min przerwy)

Rezerwacja miejsca
proszę o mejla na
info@butejko.pl 
Zapisz się tutaj

Miejsce: online

Data: 28.02-4.03.2023

Cena: zostanie podana niebawem (cena nie zawiera noclegu ani wyżywienia)

 

Harmonogram 4 dniowego szkolenia hybrydowego (26 godzin zegarowych)

8.00-9.30 warsztat z Anną Ryczek

10-12.30 – część teoretyczno-praktyczna z P. McKeown (tłumaczona na j. polski, w trakcie odbędzie się 15 min przerwy)

13.30 – 15.00 teoria z Anną Ryczek

Reservation of the place
please send an e-mail to
info@butejko.pl
Sign up here
Kurs instruktorski
Cena kursu zawiera:
 • 4 dni wykładów i zajęć praktycznych
 • podręcznik
 • dostęp do platformy edukacyjnej ButeykoClinic.com w j. angielskim
 • 3 książki nt metody Butejki: „Zamknij usta”, „Jak oddychać, aby być zdrowym” oraz książkę dla dzieci “Kto ma nosa do zdrowia?”
 • certyfikat w j. angielskim* i polskim
 • dodanie do międzynarodowego spisu instruktorów metody Butejki
  http://buteykoclinic.com/worldwide-buteyko-clinics/

*W celu otrzymania certyfikatu należy: uczestniczyć we wszystkich zajęciach na kursie oraz do 6 mc po kursie zaliczyć pisemnie część teoretyczną i dostarczyć historię prowadzenia 3 klientów metodą Butejki (300-500 słów na klienta)

The price covers:
 • 4 days of theoretical and practical classes
 • manual
 • access to ButeykoClinic.com online platform
 • 3 books on Buteyko method
 • certificate in English
 • your name will be listed on www.ButeykoClinic.com wordwide practitioners’ register.
  http://buteykoclinic.com/worldwide-buteyko-clinics/

* In order to receive a certificate one has to take part in the whole course, and up 6 months after the course submit a theoretical exam in a written form and 3 case studies of clients taught using Buteyko method.


Informacje i zapisy / Info and registration:

Anna Ryczek
info@butejko.pl
tel: 604588447