Certyfikowany kurs instruktora metody Butejki (Buteyko) w Polsce

Kurs instruktora metody Butejki (Buteyko) 10.2021

Certified Buteyko Practitioner Training in Poland

butejko.pl - kurs instruktorski

 • Zostań instruktorem metody Butejki i poznaj proste i skuteczne techniki oddechowe, które pomogą twoim klientom odzyskać zdrowie.
 • Become a Buteyko method practitioner and learn easy and effective techniques, which will help your clients recover their health.
 • Dołącz do liczącej kulkuset członków Międzynarodowej Kliniki Butejki.
 • Join our team of a few hundred  Buteyko Clinic International practitioners.
 • Poznaj fascynującą fizjologię oddechu i uzyskaj ciekawy zawód.
 • Get to know the fascinating physiology of breathing and learn an interesting profession.

Metoda Butejki jest sposobem na takie powszechne przypadłości jak astma, nieżyt nosa, świszczący oddech, niepokój, zmęczenie, chrapanie, obturacyjny bezdech senny oraz nieprawidłowy wzrost twarzoczaszki.

Buteyko Method is a technique used to stop such conditions as asthma, rhinits, wheezing, anxiety, fatigue, snoring, obstructive sleep aplean and incorrect cranio-facial growth.

Certyfikowany kurs instruktora Butejki oferuje solidne praktyczne i teoretyczne podłoże na temat metody Butejki i przygotowuje do prowadzenia indywidualnych oraz grupowych szkoleń. Jedynym wymogiem wzięcia udziału w szkoleniu jest chęć samorozwoju oraz wspierania innych w osiągnięciu dobrostanu.

Certified Buteyko practioner course gives a solid practical and theoretical foundation to Buteyko method and prepares you to teach in an individual and group setting. The only requirement to attend the training is willingness to develop onself and assist others in reaching well-being.

Miejsce/ place: kurs online

Data/ dates

 • 4-8.10. 2021

Cena/ price:  2900 zł

Rezerwacja miejsca: proszę o mejla na info@butejko.pl

Instruktor/ instructor: Patrick McKeown
Tłumacz/ interpreter: Anna Ryczek

Kurs będzie prowadzony po angielsku z tłumaczeniem na język polski.

Please note that this training takes place in English with a Polish Translator.

ZAPISZ SIĘ TUTAJ 

kurs-Instruktorski_butejko_pl

Cena kursu zawiera / The price covers:
 • 5 dni wykładów i zajęć praktycznych – 5 days of theoretical and practical classes
 • podręcznik – manual
 • dostęp do platformy edukacyjnej ButeykoClinic.com w j. angielskim – access to ButeykoClinic.com online platform 
 • 3 książki nt metody Butejki: „Zamknij usta”, „Spokojny oddech, spokojny umysł” oraz książkę dla dzieci “Kto ma nosa do zdrowia?” – 3 books on Buteyko method “Close Your Mouth”, “Anxiety free” and “Buteyko meets dr Mew”
 • certyfikat w j. angielskim* i polskim- certificate in English
 • dodanie do międzynarodowego spisu instruktorów metody Butejki/ your name will be listed on www.ButeykoClinic.com wordwide practitioners’ register.
  http://buteykoclinic.com/worldwide-buteyko-clinics/

*W celu otrzymania certyfikatu należy: uczestniczyć we wszystkich zajęciach na kursie oraz do 6 mc po kursie zaliczyć pisemnie część teoretyczną i dostarczyć historię prowadzenia 3 klientów metodą Butejki (300-500 słów na klienta)

*In order to receive a certificate one has to take part in the whole course, and up 6 months after the course submit a theoretical exam in a written form and 3 case studies of clients taught using Buteyko method.


Informacje i zapisy / Info and registration:
Anna Ryczek
info@butejko.pl
tel: 604588447