Regenerujący sen

Bezdech senny / Chrapanie / Bezsenność

Chrapiesz? Źle sypiasz?

Chorujesz na obturacyjny bezdech senny?

Budzisz się zmęczony, mając suche usta i watę w głowie?

butejko.pl - Bezdech senny, chrapanie

  • Czy doskwiera ci bezsenność, chrapanie, słaba jakość snu albo przerywany sen?
  • Czy masz poczucie, że sen nie pozwala ci się zregenerować?
  • Czy po przebudzeniu czujesz brak jasności umysłu, masz metaliczny posmak w ustach i zatkany nos?
 
CHRAPANIE

Dziesiątki tysięcy osób na całym świecie w ciągu ostatnich 50 lat stosowały metodę Butejki (Buteyko), by poradzić sobie z chrapaniem, bezdechem sennym czy bezsennością. Powszechnie uważa się, iż chrapanie jest spowodowane zbyt wąskimi drogami oddechowymi. Bardziej prawdopodobne jest jednak wytłumaczenie, że chrapanie wynika z kombinacji dwóch czynników: zatkanego nosa i zbyt dużej objętości oddechowej.

Chrapanie może być dwojakiego rodzaju. Prostszą postacią jest ciężkie oddychanie przez usta, które wywołuje drgania podniebienia miękkiego. Drugą odmianą jest ciężki oddech przez nos, który powoduje turbulencje w obrębie noso-gardła i części ustnej gardła (jest to przestrzeń między nosem a jamą ustną). Turbulencje te ograniczają ilość wdychanego powietrza, co prowadzi do zwiększenia oddechu.

Chrapać można zarówno przez nos jak i przez usta. Najprostszym sposobem na wyeliminowanie chrapania przez usta jest zadbanie o domknięcie ust w nocy. Można to zrobić w bezpieczny sposób wykorzystując plasterek Myotape, który okleja ust, nie domykając ich. Chrapanie przez nos można zmniejszyć lub wyeliminować poprzez nauczenie się delikatniejszego oddychania, czyli zmniejszenie objętości oddechowej.

 
Bezdech senny

Chrapanie i ciężki oddech w nocy mogą prowadzić do niebezpiecznej choroby jaką jest obturacyjny bezdech senny, czyli zatrzymanie oddechu podczas snu. Za istotne klinicznie uważa się występowanie u danej osoby ponad pięciu bezdechów na godzinę. Oddychanie przez usta i duża objętość oddechowa to główne przyczyny bezdechu sennego, co oznacza, że trening oddechowy może w dużym stopniu przywrócić choremu zdrowie. Trzeba pamiętać, że bezdech senny nie tylko wpływa na gorszą jakość snu, ale stanowi też poważne obciążenie dla serca i całego organizmu.
bezdech senny Butejko_pl

 

Obturacyjny bezdech senny jest wywołany zablokowaniem dróg oddechowych, co widać na ilustracji powyżej. Osoby z wąskimi drogami oddechowymi, często powstałymi przez oddychanie przez usta w dzieciństwie, są bardziej narażone na doświadczanie bezdechów sennów.

By zrozumieć mechanizm bezdechu sennego, wybraź sobie papierową rurkę. Gdybyś włożył ją do ust i zrobił mocny wdech, wewnętrzne ściany rurki zapadłyby się do środka. Gdybyś nadal próbował nabierać powietrza przez rurkę, jej ścianki zapadałyby się jeszcze bardziej. W terminologii naukowej zjawisko to nosi nazwę prawa Bernoulliego i jest podstawowym równaniem hydrodynamiki.  Mówi ono, że na końcach przepływu cieczy (w tym przypadku powietrza) powstaje podciśnienie. Kiedy prędkość przepływu wzrasta, podciśnienie rownież się zwiększa.

Zapadnięcie się dróg oddechowych ma miejsce, gdy podciśnienie wywołane nabieraniem powietrza do płuc jest większe niż rozkurczowe siły mięśni górnych dróg oddechowych. Kiedy osoba śpiąca robi wydech i po nim chce ponownie wykonać wdech, podciśnienie wytworzone poprzez nabieranie powietrza powoduje zapadnięcie się ścian dróg oddechowych. Podczas bezdechu centrum oddechowe w mózgu wysyła sygnał do przepony, by przywrócić oddychanie. Gdy przepona napina się, by nabrać powietrza do płuc, zwiększone podciśnienie wzmacnia bezdech. Po jakimś czasie saturacja krwi tlenem spada do takiego poziomy, że mózg częściowo się przebudza i oddychanie zostaje przywrócone. W końcu osoba śpiąca wykonuje mocnym haustem duży wdech, po którym następuję seria ciężkich i intensywnych oddechów. To z kolei powoduje ponowne zapadnięcie się ścian dróg oddechowych i cykl bezdechu sennego powtarza się przez całą noc.

Oddychanie przez usta prowadzi do chrapania, bezdechu nocnego i zaburzeń snu.

W badaniu na temat snu i oddychania opublikowanym w amerykańskim czasopiśmie naukowym Otolaryngology wykazano, że osoby, który w czasie snu oddychają przez usta doświadczają pogorszenia jakości snu z powodu częstszych przypadków chrapania, bezdechu nocnego i płytkiego snu.

Celem badania było określenie wpływu całkowitej niedrożności nosa na sen i oddychanie u ośmiu zdrowych osób. Badani zostali losowo przydzieleni do dwóch grup. Podczas jednej nocy osoba badana była obserwowana podczas snu z drożnymi nozdrzami, a podczas drugiej nocy jej nos był zablokowany, by oddychanie odbywało się jedynie przez usta. Podczas badania monitorowano parametry EEG, EKG, wysiłek oddechowy, przepływ powietrza przez usta i nos oraz nasycenie tlenem. Okazało się, że sen podczas oddychania przez usta był zaburzony, co odczuły subiektywnie osoby badany oraz obiektywnie wykazały pomiary.

 

U osób, które oddychały przez usta wystąpiły następujące zaburzenia snu:

  • częstsze budzenie się
  • większa liczba zmian faz snu
  • opóźnienie w doświadczaniu fazy REM
  • dłuższy czas pierwszej fazy snu NREM (non­rapid eye movement), czyli snu lekkiego
  • większa liczba bezdechów sennych

Olsen KD, Kern EB, Westbrook PR, 1981, Sleep and breathing disturbance secondary to nasal obstruction, Otolaryngol Head Neck Surg, Sep-­Oct;89(5):804­10 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6799913

Zaburzenia oddychania w czasie snu (sleep-disordered breathing) mogą się także wiązać z wcześniejszym pogorszeniem się zdolności poznawczych oraz utratą pamięci. Badanie przeprowadzone przez dr. Ricardo Osorio na Uniwersytecie Nowojorskim wykazało, że u osób badanych, które doświadczały zaburzeń oddychania w czasie snu diagnozowano łagodne zaburzenia  poznawcze 10 lat wcześniej w porównaniu z osobami, które nie miały zaburzeń oddychania w czasie snu.  Osoby cierpiące na zaburzenia oddychania w czasie snu średnio o 5 lat wcześniej zapadali  na chorobę Alzheimera w porównaniu z tymi, którzy nie doświadczali zaburzeń oddychania w czasie snu.

Dodatkowo spanie z otwartymi ustami ma tak szkodliwy wpływ na zęby jak wypicie gazowanego napoju przez pójściem spać. Wynika to z faktu, że oddychanie przez usta wysusza zęby, usuwając ochronną warstwę śliny, która ma naturalne właściwości zabijające bakterie kwasotwórcze w ustach. Proces erozji szkliwa rozpoczyna się w nocy, kiedy poziom kwasu w ustach wzrasta.

 
 

BEZSENNOŚĆ

Bezsenność jest jednym z najpowszechniejszych zaburzeń snu, które dotyka od 25 do 30% ogólnej populacji. 10% osób z tej grupy cierpi na chroniczne objawy i szuka pomocy lekarskiej. Bezsenność często wynika z przyczyn psychicznych, takich jak niepokój, depresja, chroniczny stres, reakcja na traumatyczne wydarzenie lub zbyt pobudzony umysł. Każdy, kto doświadczył problemów z zasypianiem, łączy ten stan z natłokiem napływających myśli.

Jeśli cierpisz na bezsenność, to praktyka ćwiczeń oddechowych zawartych w tej książce pomoże ci uspokoić umysł i zrelaksować ciało. Technika ta działa dwutorowo. Przez kierowanie uwagi na oddech dajesz odpocząć umysłowi, w ten sposób zmniejszając aktywność umysłową. Natomiast przez redukowanie oddechu twoje ciało lepiej poradzi sobie z fizjologicznymi aspektami stresu poprzez włączenie reakcji relaksacyjnej.
Lekki, przerywany sen prowadzi do odczucia letargu po przebudzeniu, zmniejszonej produktywności i większego poziomu stresu.* Naukowcy wykazali też istnienie związku między problemami ze snem a wysokim ciśnieniem tętniczym. Zależność ta może być wyjaśniona dużym obciążeniem układu nerwowego wywołanym przez niewystarczającą ilość snu.**
Bezsenność prowadzi do obniżenia jakość życia i często wiąże się z nadmiernym oddechem w nocy.

chrapanie_bezdech senny_butejko_pl

* G. Simon, Prevalence, burden, and treatment of insomnia in primary care. [w:] “Am J Psychiatry.” 1997; 154: 1417–1423.

** http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/high-blood-pressure/expert-answers/sleep-deprivation/faq-20057959)

Zobacz również pozytywny wpływ metody Butejko na:

Twoje zamówienie
Nie masz żadnych zamówień.

Zapraszamy do zakupów :)