Trzydzieści dwie funkcje nosa

LEPSZE FUNKCJONOWANIE

 1. Większa świadomość wizualno-przestrzenna

W 2019 roku badacze z Instytutu Weizmanna w Izraelu zasugerowali, że wdech przez nos może być powiązany z funkcjami poznawczymi, co jest częścią ewolucyjnego mechanizmu przetrwania. Zmysł węchu jest przecież utożsamiany z wywęszeniem niebezpieczeństwa. Dla naszych odległych przodków oznaczało to dokładną ocenę otoczenia w celu podjęcia decyzji decydujących o życiu lub śmierci. Zespół Weizmanna wysnuł tezę, że ten pierwotny system sensoryczny prawdopodobnie wykorzystuje oddychanie przez nos, co we współczesnym życiu i sporcie wyczynowym może automatycznie optymalizować koncentrację wzrokowo-przestrzenną. Wykazano, że oddychanie przez nos synchronizuje aktywność elektryczną w mózgu na długości fali, która pomaga zmaksymalizować świadomość wizualno-przestrzenną (VS).

Bergland, Christopher. “Breathe In! Nasal Inhalations Are Linked to Laser-Like Focus.” Weizmann Institute of Science. Published March 17, 2019. www.weizmann-usa.org/news-media/in-the-news/breathe-in-nasal-inhalations-are-linked-to-laser-like-focus (accessed January 7, 2020).

Perl, Ofer, Aharon Ravia, Mica Rubinson, Ami Eisen, Timna Soroka, Nofar Mor, Lavi Secundo, and Noam Sobel. “Human non-olfactory cognition phase-locked with inhalation”. Nature human behaviour 3, no. 5 (2019): 501.

 1. Mediacja reakcji behawioralnej wywołanej węchem

Zmysł węchu, podstawowa funkcja nosa, odgrywa istotną rolę we wspomaganiu reakcji behawioralnej poprzez aktywację ciała migdałowatego i hipokamp. Ciało migdałowate jest odpowiedzialne za emocjonalne przetwarzanie cząsteczek substancji zapachowych, przy czym zapachy mogą służyć jako nagrody lub kary w procesie uczenia się asocjacyjnego.

Oznacza to, że zapachy związane z pozytywnymi stanami wzmacniają zachowania, które prowadzą do nasilenia tego stanu, a zapachy związane z negatywnymi stanami wzmacniają zachowania, które wywołują stany negatywne. Badania obrazowe mózgu wykazały, że aktywacja ciała migdałowatego koreluje z przyjemnymi i nieprzyjemnymi zapachami, co odzwierciedla związek między zapachami a emocjami.

Hipokamp, który jest również ściśle związany ze zmysłem węchu, wspomaga proces uczenia się i jest związany z pamięcią epizodyczną. W tym przypadku zapach może prowadzić do przywołania wspomnienia z określonego miejsca lub czasu, co podkreśla złożoną interakcję pomiędzy zmysłem węchu, emocjami i naszymi procesami poznawczymi. Nos i jego funkcje kształtują nasze zachowanie, pamięć i reakcje emocjonalne.

Kadohisa M. Wpływ zapachu na emocje, wraz z implikacjami. Front Syst Neurosci. 2013;7:66. Published 2013 Oct 10. doi:10.3389/fnsys.2013.00066

 1. Zmniejszony wysiłek wokalny

Profesjonalni śpiewacy przez dłuższe okresy oddychają przez usta. Zwiększa to minimalne ciśnienie wymagane do zainicjowania i utrzymania oscylacji fałdów głosowych. W porównaniu z oddychaniem przez usta, oddychanie przez nos może naturalnie nawilżać i filtrować wdychane powietrze. Może to pomóc w zapobieganiu podrażnieniom i zapaleniom strun głosowych, co prowadzi do poprawy jakości głosu i zmniejszenia ryzyka rozwoju zaburzeń głosu. Dlatego oddychanie przez nos może pomóc zmniejszyć wysiłek wokalny wymagany podczas mowy.

Ważne jest, aby śpiewacy dbali o oddychanie przez nos podczas codziennego życia, w tym podczas ćwiczeń, odpoczynku i snu. Oddychanie przez nos pomaga zapobiegać suchości krtani.

Sivasankar M, Fisher KV. Oral breathing increases Pth and vocal effort by superficial drying of vocal fold mucosa. J Voice. 2002 Jun;16(2):172-81. doi: 10.1016/s0892-1997(02)00087-5. PMID: 12150370.

 1. Relaksacja

Oddychanie przez nos wytwarza opór spowalniający tempo oddychania. Nozdrza są mniejsze niż usta, co oznacza, że powietrze musi przechodzić przez nie wolniej. Tworzy to naturalny opór, który pomaga regulować tempo oddychania i promować relaks.

Russo MA, Santarelli DM, O’Rourke D. Fizjologiczne efekty wolnego oddychania u zdrowego człowieka. Breathe (Sheff). 2017;13(4):298-309. doi:10.1183/20734735.009817

 1. Zapach a wybór partnera

Zmysł węchu jest ważny w wyborze partnerów zarówno dla ludzi, jak i zwierząt. Jeśli spokrewnione ze sobą osoby mają potomstwo, zwiększa to ryzyko przekazywania niekorzystnych genów z pokolenia na pokolenie. Naukowcy odkryli, że olfakcja (czyli zmysł węchu) wpływa na dobór partnerów. Rola zapachu ciała na dobór partnera został potwierdzony w eksperymentach przeprowadzonych przez Wedekinda w 1975 roku. Wyniki pokazują, że kobiety preferują zapach mężczyzn, niepodobnych do nich pod względem HLA (antygenu leukocytarnego u ludzi) od zapachu mężczyzn podobnych do nich pod względem HLA.

Ihara, Yasuo, et al. “HLA and human mate choice: tests on Japanese couples.” Anthropological Science 108.2 (2000): 199-214.

 1. Większa aktywacja mięśnia oddechowego przepony

Przepona, która oddziela klatkę piersiową od brzucha, jest głównym mięśniem oddechowym. Oddychanie przez usta powoduje zmniejszenie amplitudy przepony. Z kolei oddychanie przez nos zwiększa aktywację przepony. Dla osób oddychającym torem górnożebrowym przestawienie się na nawykowe oddychanie przez nos jest ważne w rehabilitacji. Jest to istotne dla wszystkich modalności (fizjoterapia, fizykoterapia, joga, pilates itp.) pracujących z biomechanicznym wymiarem oddychania.

Trevisan ME, Boufleur J, Soares JC, Haygert CJ, Ries LG, Corrêa EC. Diaphragmatic amplitude and accessory inspiratory muscle activity in nasal and mouth-breathing adults: a cross-sectional study. J Electromyogr Kinesiol. 2015 Jun;25(3):463-8. doi: 10.1016/j.jelekin.2015.03.006. Epub 2015 Apr 6. PMID: 25900327.

 1. Większy pobór tlenu we krwi

Oddychanie przez nos jest bardziej skuteczne w zwiększaniu poboru tlenu niż oddychanie przez usta. Kiedy nasz nos jest zatkany, zmniejsza się pobór tlenu do krwi. W badaniu osób, które stale oddychają przez nos ciśnienie tętnicze tlenu wzrosło o prawie 10%.

Swift AC, Campbell IT, McKown TM. Oronasal obstruction, lung volumes, and arterial oxygenation. Lancet. 1988 Jan 16;1(8577):73-5. doi: 10.1016/s0140-6736(88)90282-6. PMID: 2891980.

 1. Większe utlenowanie podczas snu

Podczas snu nos jest niezbędny w procesie prawidłowego oddychania, aby poprawić poziom natlenienia. Badania wykazały, że oddychanie przez nos podczas snu prowadzi do większego poboru tlenu niż oddychanie przez usta. Jest to szczególnie ważne dla osób cierpiących na bezdech senny – stan charakteryzujący się przerwami w oddychaniu podczas snu. Prawidłowe oddychanie przez nos może pomóc zmniejszyć nasilenie objawów bezdechu sennego i poprawić ogólną jakość snu.

Hsu YB, Lan MY, Huang YC, Kao MC, Lan MC. Association Between Breathing Route, Oxygen Desaturation, and Upper Airway Morphology. Laryngoscope. 2021 Feb;131(2):E659-E664. doi: 10.1002/lary.28774. Epub 2020 May 30. PMID: 32473063.

 1. Głębszy sen

Nos jest niezbędny do prawidłowego oddychania przez nos, co jak wykazano, przyczynia się do głębszego i bardziej spokojnego snu. Dzieje się tak, ponieważ oddychanie przez nos zmniejsza nasilenie chrapania i obturacyjnego bezdechu sennego. Ważne jest, aby rano budzić się z wilgotną jamą ustną, co jest ważnym wskaźnikiem oddychania przez nos podczas snu.

Olsen KD, Kern EB, Westbrook PR. Sleep and breathing disturbance secondary to nasal obstruction. Otolaryngol Head Neck Surg. 1981 Sep-Oct;89(5):804-10. doi: 10.1177/019459988108900522. PMID: 6799913.)

Petruson B. Increased nasal breathing decreases snoring and improves oxygen saturation during sleep apnoea. Rhinology. 1994 Jun;32(2):87-9. PMID: 7939149.

 1. Rezonans nosowy

Nos odgrywa kluczową rolę w tworzenie mowy poprzez wywoływanie rezonansu nosowego. Odbywa się to, gdy fale dźwiękowe pochodzące ze strun głosowych rezonują w jamie nosowej, tworząc unikalną jakość głosu.

Bez nosa głos brzmiałby monotonnie i byłby pozbawiony głębi. Dodatkowo, rezonans nosowy pomaga dodać akcent i niuanse do naszej mowy, co pozwala nam skutecznie komunikować się z innymi. Z drugiej strony, zbyt duży rezonans nosowy (hiper) zmniejsza zrozumiałość mowy i upośledza interakcje społeczne.

Young A, Spinner A. Velopharyngeal Insufficiency. 2023 Jan 12. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan-. PMID: 33085296.

 1. Poprawa funkcji poznawczych

Osoby mające prawidłowo funkcjonujący nos mają lepsze funkcje poznawcze i wyższy poziom energii w porównaniu z osobami z przewlekłymi problemami z nosem. W badaniu 100 osób mającym na celu zbadanie funkcji poznawczych (50 z przewlekłym zapaleniem błony śluzowej nosa) u osób z niedrożnością nosa stwierdzono istotnie większe zaburzenia funkcji poznawczych i zmęczenie na podstawie zwalidowanych narzędzi badawczych oraz gorszego czas reakcji w testach komputerowych.

Soler ZM, Eckert MA, Storck K, Schlosser RJ (2015) Cognitive function in chronic rhinosinusitis: a controlled clinical study. Int Forum Allergy Rhinol. 5(11):1010-1017

ZAPACH I SMAK

 1. Zapach

Człowiek posiada około 450 rodzajów receptorów węchowych. Nos jest złożonym i wielowymiarowym narządem, który spełnia wiele ważnych funkcji. Najbardziej znaną z nich jest zmysł węchu, czyli olfakcja, która polega na wykrywaniu i przetwarzaniu cząsteczek substancji zapachowych w powietrzu. Ten skomplikowany proces obejmuje szereg receptorów i ścieżek neuronalnych, które pozwalają nam rozróżniać niezliczone zapachy, od przyjemnych aromatów po nieprzyjemne wonie.

Nagappan PG, Subramaniam S, Wang DY. Olfakcja jako żołnierz– przegląd fizjologii oraz jej obecnego i przyszłego wykorzystania w wojsku. Mil Med Res. 2017 Mar 15;4:9. doi: 10.1186/s40779-017-0119-4. PMID: 28344819; PMCID: PMC5359863.

Gillman GS, Bakeman AE, Soose RJ, Wang EW, Schaitkin BM, Lee SE, Chang YF, Mims MM. Czy operacja nosowych dróg oddechowych poprawi mój zmysł węchu? Prospektywne badanie obserwacyjne. Int Forum Allergy Rhinol. 2022 Nov 22. doi: 10.1002/alr.23115. Epub ahead of print. PMID: 36413461

 1. Zmysł węchu jako test na uszkodzenie neurologiczne

Zmysł węchu jest czułym testem na uszkodzenia neurologiczne związane z urazowym uszkodzeniem mózgu (TBI – traumatic brain injury). Upośledzona zdolność powonienia była najczęstszym deficytem neurologicznym, stwierdzonym u 65 weteranów.

Ruff RL, Riechers RG 2nd, Wang XF, Piero T, Ruff SS. A case-control study examining whether neurological deficits and PTSD in combat veterans are related to episodes of mild TBI. BMJ Open. 2012 Mar 18;2(2):e000312. doi: 10.1136/bmjopen-2011-000312. PMID: 22431700; PMCID: PMC3312078.

 1. Percepcja smaku

Choć może się to wydawać sprzeczne z intuicją, ponieważ nos służy do odczuwania zapachu, a usta do odczuwania smaku, to jednak nos odgrywa kluczową rolę w dokładnym smakowaniu produktów. Dzieje się tak, ponieważ nos komunikuje się z częścią mózgu odpowiedzialną za postrzeganie smaku, zwaną korą oczodołowo-czołową. Ten ośrodek mózgu odbiera sygnały smakowe i zapachowe i przetwarza je razem, łącząc zapach i smak.

To połączenie wzmacnia smaki naszych potraw i napojów, czyniąc je bardziej apetycznymi. Kiedy nasz zmysł węchu jest osłabiony z powodu przeziębienia lub innego schorzenia, wpływa to na naszą zdolność postrzegania smaków, co skutkuje mniejszymi doznaniami smakowymi.

Dodatkowo, kora oczodołowo-czołowa jest odpowiedzialna za percepcję i rozróżnianie zapachów, tworząc przestrzenną mapę zapachów w celu ich konkretnego rozpoznawania. Tak więc nos odgrywa kluczową rolę w naszej zdolności do smakowania.

Rolls ET. Taste, olfactory, and food reward value processing in the brain. Prog Neurobiol. 2015 Apr;127-128:64-90. doi: 10.1016/j.pneurobio.2015.03.002. Epub 2015 Mar 23. PMID: 25812933.

WSPARCIE DLA PŁUC

 1. Produkcja tlenku azotu

Nos produkuje cząsteczkę znaną jako tlenek azotu, która odgrywa rolę w utrzymaniu prawidłowej czynności płuc i może pomóc w ochronie przed niektórymi infekcjami układu oddechowego.

Lundberg JO, Settergren G, Gelinder S, Lundberg JM, Alving K, Weitzberg E. Inhalation of nasally derived nitric oxide modulates pulmonary function in humans. Acta Physiol Scand. 1996 Dec;158(4):343-7. doi: 10.1046/j.1365-201X.1996.557321000.x. PMID: 8971255

 1. Większy przepływ krwi w płucach

Oddychanie przez nos pomaga rozszerzać naczynia krwionośne w płucach i zwiększa utlenowanie tętnic w porównaniu z oddychaniem przez usta (w przypadkach kiedy nie występują choroby płuc).

Lundberg JO,Settergren G,Gelinder S,Lundberg JM,Alving K,Weitzberg E. 1996d. Inhalation of nasally derived nitric oxide modulates pulmonary function in humans. Acta Physiol Scand 158: 343–347.

 1. Obrona przed wdychanymi patogenami

Kolejną istotną funkcją nosa jest pełnienie funkcji ochronnej przed wdychanymi patogenami. Kiedy oddychamy, powietrze przechodzi przez nozdrza wyścielone śluzem, rzęskami i komórkami odpornościowymi. Mechanizmy te pomagają wychwycić i usunąć szkodliwe cząsteczki, takie jak bakterie i wirusy z powietrza, którym oddychamy, zapobiegając ich przedostaniu się do płuc.

Śluz wyścielający drogi nosowe jest szczególnie skuteczny w wychwytywaniu i zatrzymywaniu patogenów, a komórki odpornościowe mogą je zniszczyć, zanim zdążą wyrządzić szkodę.

Andrew B Lumb MB BS FRCA, w Nunn’s Applied Respiratory Physiology (Eighth Edition), 2017 r.

 1. Chemiczna dezaktywacja patogenów

Nos odgrywa ogromną rolę w chemicznej dezaktywacji patogenów. Jama nosowa zawiera enzymy i inne czynniki chemiczne, które mogą niszczyć szkodliwe substancje, zanim dostaną się one do układu oddechowego. Na przykład lizozym jest enzymem znajdującym się w śluzówce nosa, który może rozbijać ściany komórkowe bakterii, unieszkodliwiając je. Ten chemiczny mechanizm obronny jest niezbędny dla systemu odpornościowego naszego organizmu, pomagając chronić nas przed różnymi zagrożeniami przenoszonymi przez powietrze.

Oddychanie przez nos wykorzystuje tlenek azotu, który jest produkowany w zatokach przynosowych. Wyższy poziom tlenku azotu wiąże się z mniejszą ilością objawów przeziębienia i infekcji dróg oddechowych po stresujących okresach w życiu codziennym.

Nonrespiratory Functions of the Lung. Andrew B Lumb MB BS FRCA, w Nunn’s Applied Respiratory Physiology (Eighth Edition), 2017 r.

Ritz T, Trueba AF, Vogel PD, Auchus RJ, Rosenfield D. Exhaled nitric oxide and vascular endothelial growth factor as predictors of cold symptoms after stress. Biol Psychol 2018;132:116e24.

 1. Pomoc w utrzymaniu elastyczności płuc

Maurice Cottle, znany rynolog, stwierdził, że jedną z funkcji oddychania przez nos jest stawianie oporu zarówno wdechowi, jak i wydechowi, co z kolei pomaga utrzymać normalną elastyczność płuc, zapewniając optymalne warunki wymiany gazowej.

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/nasal-breathing

 1. Znaczenie w kontroli astmy

Astma charakteryzuje się stanem zapalnym i zwężeniem dróg oddechowych, co może prowadzić do trudności w oddychaniu i innych objawów. Badania wykazały, że oddychanie przez nos może pomóc zmniejszyć nasilenie i częstotliwość objawów astmy, głównie jeśli są one wyzwalane podczas ćwiczeń. Dodatkowo, niektóre leki na astmę są administrowane przez nos, co podkreśla jego znaczenie w tej chorobie.

Peterson B, Theman K. Reduced nocturnal asthma by improved nasal breathing. Acta Otolaryngol. 1996 May;116(3):490-2. doi: 10.3109/00016489609137878. PMID: 8790753.

 1. Redystrybucja krwi w płucach

Przejście człowieka w procesie ewolucji do pozycji pionowej wpłynęło negatywnie na wymianę gazową w górnych rejonach płuc. Oddychając przez nos, tlenek azotu redystrybuuje krew w płucach, zwiększając przepływ krwi aż o 24% w górnych płatach.

Autorzy pracy stwierdzają, że nosowy tlenek azotu mógł pojawić się u ssaków dwunożnych nie tylko w celu poprawy transferu tlenu z płuc do krwi, ale także w celu ochrony organizmu przed infekcjami.

Sánchez Crespo A, Hallberg J, Lundberg JO, Lindahl SG, Jacobsson H, Weitzberg E, Nyrén S. Nasal nitric oxide and regulation of human pulmonary blood flow in the upright position. J Appl Physiol (1985). 2010 Jan;108(1):181-8. doi: 10.1152/japplphysiol.00285.2009. Epub 2009 Oct 29. PMID: 19875719.

Bartley J., Wong C. (2013) Nasal Pulmonary Interactions. In: Önerci T. (eds) Nasal Physiology and Pathophysiology of Nasal Disorders. Springer, Berlin, Heidelberg.

POMOC DLA NOSA I CIAŁA

 1. Rola w kontroli alergicznego nieżytu nosa

Alergiczny nieżyt nosa, powszechnie znany jako katar sienny, to schorzenie, które dotyka miliony ludzi na całym świecie. Jest to reakcja alergiczna na środowiskowe czynniki wyzwalające, takie jak pyłki, kurz czy sierść zwierząt. Objawy alergicznego nieżytu nosa obejmują kichanie, katar, swędzenie oczu i zatkanie nosa.

Nos odgrywa ważną rolę w kontrolowaniu alergicznego nieżytu nosa, ponieważ działa jak filtr, zatrzymując alergeny zanim dostaną się do układu oddechowego. Dodatkowo, drogi oddechowe w nosie produkują śluz, który pomaga usunąć alergeny z organizmu. Właściwe zarządzanie alergicznym nieżytem nosa może znacznie poprawić jakość życia, a nos odgrywa kluczową rolę w osiągnięciu tego celu.

Widdicombe J. Microvascular anatomy of the nose. Allergy. 1997;52(40 Suppl):7-11. doi: 10.1111/j.1398-9995.1997.tb04877.x. PMID: 9353554.

 1. Ogrzewanie

Nos odgrywa istotną rolę w termoregulacji, czyli zdolności organizmu do utrzymania temperatury ciała w określonym zakresie. Nozdrza są wyścielone naczyniami krwionośnymi, które pomagają odprowadzać ciepło z ciała. Podczas wdechu powietrze przechodzące przez nos jest ogrzewane przez te naczynia krwionośne, co pomaga regulować temperaturę naszego ciała. Nos może również pomóc w zapobieganiu przegrzaniu się w gorącym środowisku poprzez zwiększenie przepływu krwi do skóry.

Widdicombe J. Microvascular anatomy of the nose. Allergy. 1997;52(40 Suppl):7-11. doi: 10.1111/j.1398-9995.1997.tb04877.x. PMID: 9353554. Geurkink N. Nasal anatomy, physiology, and function. J Allergy Clin Immunol. 1983 Aug;72(2):123-8. doi: 10.1016/0091-6749(83)90518-3. PMID: 6350406.

 1. Nawilżanie wdychanego powietrza

Główną funkcją nosa jest nawilżanie powietrza zanim dotrze ono do płuc w celu wymiany gazowej. Przygotowanie wdychanego powietrza odbywa się poprzez odparowanie wody z wewnętrznej powierzchni dróg oddechowych nosa. Wdychanie wilgotnego i ciepłego powietrza pomaga chronić płuca przed wysychaniem i stanem zapalnym.

Naclerio RM, Pinto J, Assanasen P, Baroody FM. Observations on the ability of the nose to warm and humidify inspired air. Rhinology. 2007 Jun;45(2):102-11. PMID: 17708456.

Rundell KW, Jenkinson DM. Exercise-induced bronchospasm in the elite athlete. Sports Med. 2002;32(9):583-600. doi: 10.2165/00007256-200232090-00004. PMID: 12096931.

 1. Równowaga wodna

Nos pomaga regulować równowagę wodną w organizmie poprzez odzyskiwanie wody podczas wydechu. Powietrze, którym oddychamy, zawiera wilgoć z naszych dróg oddechowych podczas wydechu. Błona śluzowa nosa pomaga przechwycić i przetworzyć tę wilgoć, zmniejszając utratę wody z organizmu.

Svensson S, Olin AC, Hellgren J. Increased net water loss by oral compared to nasal expiration in healthy subjects. Rhinology. 2006 Mar;44(1):74-7. PMID: 16550955.

 1. Rozszerzenie nosa

Nos może się rozszerzać, aby umożliwić zwiększony przepływ powietrza podczas ćwiczeń lub stresu. Jest to naturalna odpowiedź na zwiększone zapotrzebowanie na tlen i pomaga zadbać, by organizm otrzymał wystarczającą ilość tlenu w okresach wysiłku. Wstrzymanie oddechu na 30 sekund lub dłużej pomaga udrażniać nos, aby ułatwić oddychanie u większości badanych osób.

Ponadto stwierdzono, że ćwiczenia fizyczne również zmniejszają opór nosowy. Opór nosowy zmniejsza się liniowo wraz ze wzrostem poziomu wydychanego CO2 i intensywności ćwiczeń fizycznych.

Hasegawa M, Kern EB. The effect of breath holding, hyperventilation, and exercise on nasal resistance. Rhinology. 1978 Dec;16(4):243-9.

 1. Oddychanie przez nos pomaga go udrożnić

Kiedy oddychanie odbywa się przez niedrożny nos dochodzi do zwiększenia ilości dwutlenku węgla, który pomaga udrażniać nos. Innymi słowy, oddychanie przez nos, nawet gdy jest on częściowo zatkany, pomoże go udrożnić.

Hoshino, T., Takeyasu, Y. & Koizumi, N. Changes in nasal airway resistance in response to controlled external respiratory obstruction. Arch Otorhinolaryngol 245, 112-115 (1988).

POMOC DLA NOSA I CIAŁA

 1. Oddychanie przez nos podczas ćwiczeń fizycznych pomaga udrażniać nos.

Opór nosowy zmniejsza się liniowo wraz ze wzrostem wydychanego CO2 i intensywnością ćwiczeń fizycznych. Stała zależność między oporem nosowym a wentylacją minutową podczas hiperkapnii i wysiłku fizycznego sugeruje, że opór nosowy jest regulowany przez ośrodek oddechowy, aby dopasować się do poziomu zapotrzebowania na oddech.

Otolaryngol Head Neck Surg. 1984 Jun;92(3):302-7.Role of the nasal airway in regulation of airway resistance during hypercapnia and exercise. Second-Place Resident Award at 1982 Research Forum.

 1. Pomaga zapobiegać bronchokonstrykcji wywołanej wysiłkiem fizycznym

Oddychanie przez nos podczas ćwiczeń fizycznych znacznie zmniejszyło powysiłkowe zwężenie dróg oddechowych w porównaniu z oddychaniem przez usta. Jest to istotne dla wszystkich osób, niezależnie od tego, czy zdiagnozowano u nich astmę, czy nie.

Shturman-Ellstein R, Zeballos RJ, Buckley JM, Souhrada JF. The beneficial effect of nasal breathing on exercise-induced bronchoconstriction. Am Rev Respir Dis. 1978 Jul;118(1):65-73. doi: 10.1164/arrd.1978.118.1.65. PMID: 677559.

 1. Lepsze wykorzystanie tlenu podczas ćwiczeń

Oddychanie przez nos podczas ćwiczeń fizycznych zmniejsza ciśnienie tlenu wydychanego z organizmu. Świadczy to o tym, że oddychanie przez nos efektywniej wykorzystuje O2 z płuc i krwi przez pracujące mięśnie.

Morton, A. R., K. King, S. Papalia, Carmel Goodman, K. R. Turley, and J. H. Wilmore. “Comparison of maximal oxygen consumption with oral and nasal breathing.” Australian journal of science and medicine in sport 27, no. 3 (1995): 51-55.

 1. Trening fizyczny z oddychaniem przez nos zmniejsza wentylację

Na początku, kiedy człowiek przestawia się na oddychanie przez nos podczas ćwiczeń fizycznych, uczucie głodu powietrza jest silnie. Przy stałym praktykowaniu oddychania przez nos podczas ćwiczeń, organizm przystosowuje się do większej tolerancji na gromadzenie się dwutlenku węgla. To z kolei prowadzi do zmniejszenia wentylacji, co powoduje zmniejszenia duszności i oszczędności energii. W pracy George’a Dallama wentylacja (objętość oddechowa) została zmniejszona o 22% przy oddychaniu przez nos.

Dallam, George M., Steve R. McClaran, Daniel G. Cox, and Carol P. Foust. “Effect of Nasal Versus Oral Breathing on Vo2max and Physiological Economy in Recreational Runners Following an Extended Period Spent Using Nasally Restricted Breathing”. International Journal of Kinesiology and Sports Science 6, nr 2 (2018): 22-29.

 1. Rozwój twarzy

47 dzieci miało oceniony tryb oddychania (czy nos czy usta) wraz z pomiarami rozwoju twarzy. Badacze próbowali skorelować wpływ niedrożności nosa na rozwój twarzy. Dzieci oddychające ustami, w porównaniu z oddychającymi nosem, częściej miały dłuższą twarz.

Baumann I, Plinkert PK. Der Einfluss von Atemmodus und Nasenventilation auf das Gesichtsschädelwachstum [Effect of breathing mode and nose ventilation on growth of the facial bones]. HNO. 1996 May;44(5):229-34. German. PMID: 8707626.

Twoje zamówienie
Nie masz żadnych zamówień.

Zapraszamy do zakupów :)