Rewolucja w poprawie jakości snu dzięki metodzie Butejki

Problemy takie jak bezsenność, chrapanie i objawy zmęczenia dotykają coraz większej liczby osób. Metoda Butejki poprzez poprawienie codziennych wzorców oddechowych, daje szansę na redukcję chrapania i lepszy sen.

Instruktorka metody Butejki Edyta Wojtalik pracowała z panem Tomkiem, który był badany pod kątem bezdechu sennego z powodu chrapania. Klient z  krzywą przegrodą nosową, wadą wymowy. Dodatkowo, jego twarz była szara, a oczy podkrążone, co świadczyło o chronicznym zmęczeniu.

Pracę rozpoczęto od obserwacji sposobu oddychania klienta oraz wzrostu pauzy kontrolnej. Stosując ćwiczenia  oddechowe, pacjent został nauczony, jak oddychać przez nos w ciągu dnia i również podczas snu.

Pierwszym etapem terapii było omówienie korzyści wynikających z poprawy wzorca oddychania. Zalecono panu Tomkowi relaksację, unikanie nadmiernego mówienia oraz odpowiednie przygotowanie do snu. Klient był również zachęcany do wykonywania określonych ćwiczeń oddechowych w ciągu dnia oraz przed snem. Również istotną częścią terapii było zaklejanie ust MyoTape podczas snu, co zapewniło pacjentowi poczucie bezpieczeństwa i skutecznie zlikwidowało chrapanie. W ciągu kilku tygodni stosowania tej metody pan Tomek dostrzegł znaczną poprawę jakości swojego snu. Jego sen stał się spokojniejszy, jednostajniejszy oraz wydłużony. Klient wykonywał również ćwiczenia oddychania przez nos w ciągu dnia, co dodatkowo wpływało na polepszenie jego samopoczucia.

Po trzech tygodniach terapii, pacjent osiągnął imponujący wynik PK co świadczyło o znacznym postępie w poprawie jego oddechu.

Klient zamierza kontynuować systematyczne wykonywanie ćwiczeń oddechowych, aby osiągnąć zdrowszy styl życia i trwałą zmianę wzorców oddechowych. Sam na sobie doświadczył, że metoda Butejki może być rewolucją dla osób cierpiących z powodu bezsenności i chrapania, poprawiając sen i dzięki temu jakość funkcjonowania.

Podaj dalej:

Chcesz poprawić swój oddech?

Popraw oddech, a poprawisz zdrowie.

Warto przeczytać:

Twoje zamówienie
Nie masz żadnych zamówień.

Zapraszamy do zakupów :)